Neko iz Motara je upravo kupio

Čisto Arganovo ulje - Duo Paket

Kliknite kako bi naručili

Uslovi korišćenja

Poštovani korisnici,

Molimo Vas da prije korištenja naših usluga, pažljivo pročitate sljedeće uslove. Svaka posjeta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u cijelosti. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo Vas da ne koristite ovu prezentaciju.

Dobrodošli na sajt pureoilofargan.com.

Pureoilofargan vam omogućava korištenje usluga i sadržaja svog portala koje je podložno niže navedenim Uslovima korištenja. Uslovi korišzenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge pureoilofargan.com. Korištenjem bilo kog dijela portala, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korištenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Opšte odredbe

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača u BiH (Sl. glasnik BiH 25/06) i Zakona o zaštiti potrošača u RS (Sl.glasnik RS 6/12) privredno društvo ''Monetize Ad d.o.o.'', Tuzla svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.pureoilofargan.com

O B A V J E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.pureoilofargan.com obavlja u okviru registrovanih djelatnosti privrednog društva ''Monetize Ad'' d.o.o., Tuzla, Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 454 906, adresa za izjavljivanje reklamacije je: [email protected]

- da se osnovna obilježja robe mogu naći na sajtu www.pureoilofargan.com.

- da se prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača u BiH (Sl. glasnik BiH 25/06) i Zakona o zaštiti potrošača u RS (Sl.glasnik RS 6/12) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.pureoilofargan.com smatra prodajom na daljinu.

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.pureoilofargan.com posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Uputstvu.

- da se saobraznost robe ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućim Uputstvom.

- da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal, a važi do naredne sinhronizacije cijena koje se vrše najmanje jednom dnevno u 4:00 ili do naznačenog akcijskog perioda;

- prilikom kupovine na www.pureoilofargan.com kupac je obavezan da plati cijenu koja je važila prilikom kreiranja narudžbenice;

- da je usluga isporuke robe besplatna.

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 dana putem kurirske službe EuroExpress.

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cijenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.pureoilofargan.com;

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.pureoilofargan.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke.

- da potrošač prilikom kreiranja narudžbe preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da paket nije ispravan, potrošač ima pravo da artikal zamjeni u roku od 15 dana.

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 15 dana.

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišten proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.


Pureoilofargan.com ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kog dijela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.


Pureoilofargan administrira ovu lokaciju iz svojih kancelarija u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Ni na koji način ne izjavljuje da su materijali ili usluge na ovoj lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje izvan Bosne i Hercegovine, a pristupanje iz područja gdje je njihov sadržaj nezakonit je zabranjeno. Nije dopušteno korištenje ili izvoz, odnosno uvoz, radi izvoza materijala ili usluga na ovoj lokaciji niti bilo koje kopiranje ili prilagođavanje u suprotnosti sa važećim zakonima ili propisima uključujući, bez ograničenja, izvozne zakone i propise Bosne i Hercegovine. Ako odlučite da pristupite ovoj lokaciji izvan Bosne i Hercegovine, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i neće se primijenjivati načela o rješavanju neusaglašenosti zakona.


Pureoilofargan može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zamjeniti izričito navedenim pravnim obavještenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

MATERIJAL KOJI PROSLIJEĐUJE KORISNIK (komentari i drugi sadržaji)

Lični podaci koje proslijedite sajtu www.pureoilofargan.com u svrhu dobijanja proizvoda biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o zaštiti privatnosti na mreži. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, prijetećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.


Pureoilofargan na ovoj lokaciji ne želi od Vas da prima povjerljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati povjerljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati. www.pureoilofargan.com nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposlenici mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primjenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom zaštitom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne objelodanjujemo niti prosljeđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade Vaših narudžbi.

VEZE SA DRUGIM WEB LOKACIJAMA

Veze na ovoj lokaciji ka lokacijama samostalnih proizvođača su obezbijeđene isključivo da bi Vam olakšale rad. Ako budete koristili ove veze, napustit ćete ovu lokaciju. www.pureoilofargan.com nije pregledao sve ove lokacije samostalnih proizvođača i ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj. Samim tim, ne podržavamo i ne dajemo nikakve izjave o njima, kao ni o bilo kojim informacijama, softveru ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo nalaze, ili bilo kojim rezultatima koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite da pristupite nekoj od Web lokacija samostalnih proizvođača koje su povezane sa ovom lokacijom, to radite isključivo na sopstveni rizik.

KORISNIČKI BLOG

www.pureoilofargan.com može, ali nema obavezu da nadgleda ili pregleda bilo koji dio lokacije na kome korisnici prenose ili šalju saopštenja ili komuniciraju isključivo međusobno, uključujući, ali ne ograničavajući se na korisnički forum, kao i sadržaj bilo kog od ovakvih saopštenja. Međutim, www.pureoilofargan.com se ne smatra odgovornim za sadržaj bilo kog od navedenih saopštenja, bez obzira proizilazi li ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti, opscenosti ili drugog. www.pureoilofargan.com zadržava pravo da ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatramo nepristojnim, klevetničkim, opscenim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim.


Sve informacije vezane uz transakcije kupac - prodavnica Pure Oil of Argan, smatraju se poslovnom tajnom, i prema njima se treba ophoditi u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine.

Kupovina od povjerenja!Nazad na vrh